Vimmbox
NPM լեզուների տուն

NPM լեզուների տուն

167 views

Published on Apr 17, 2019
NPM լեզուների տունը հրավիրում է սովորելու, բալոր նրանց, ովքեր դժվարանում են առտահայտել իրենց միտքերը օտար լեզուներով՝ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, Իսպաներեն, իտալերեն, ռուսերեն:
Հիմա գործում է աննախադեպ ցածր գներ բոլոր լեզուների համար:
Շտապեք գրանցվել
0037455537830
0037491368336

Comments

You have to be logged in to write a comment...
Create account
Log In
Not yet commented...
Vimmbox is the venue where artists gather and monetize their work. Learn more
Join