Vimmbox

Armenian poverbs

Feb 06, 2020

1'433 views


funny translation of Armenian proverbs
Armenian Quotes #1: Գելիի գլխին Ավետարան են կարդում, ասում է՝ շուտ արե՛ք, ոչխարը սարը անցավ:


How to pronounce: Geli glkhin Avetaran en kardoom, asoom e, shoot arek, vochkhare sare antsav.
Proverb translation: While they are reading the Bible to the Wolf, it says: ”Hurry up! My flock of sheep is leaving over the mountain!”.
report With the click of this button you will proceed to the media-reporting form.
comment
Armenian Eech
By
naire_nane

A tangy and spicy dish
1 year ago
2062 views
Henrikh Mkhtaryan
By
naire_nane

Nikol Pashinyan called to Henrikh Mhitaryan
1 year ago
1174 views
lahmachun
By
naire_nane

loaf and lumb
1 year ago
1375 views
We are orphans everyone
By
naire_nane

poetry of Vahan Teryan
9 months ago
1229 views
Cool place to have fun in Yerevan, Armenia
By
naire_nane

Cool place in summer
9 months ago
3846 views
Armenian journalists
By
naire_nane

5 elegances
9 months ago
980 views
She loves me
By
naire_nane

she left wirhout saying
7 months ago
2705 views
Looking for a job
By
naire_nane

funny story
1 year ago
271 views
Ethnomusicology
By
naire_nane

Komitas
1 year ago
283 views

Comments

top
You have to be logged in to write a comment...
Create account
Login
Not yet commented...